نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

مادگی Q1038-C برای پوگوپین

16,000 تومان

مادگی Q1038-C منطبق با پوگوپین های سری O1038-B1 به منظور استفاده در دستگاه های تستر:

https://aniroot.com/product/o1038-b1

مادگی Q1125-4S برای پوگوپین

10,800 تومان

مادگی Q1125-4S منطبق با پوگوپین های سری O1125 به منظور استفاده در دستگاه های تستر - Jig Tester

مادگی سیم دار QK1050-2W7 برای پوگوپین

16,200 تومان

مادگی سیم دار QK1050-2W7 منطبق با پوگوپین های سری OK50 با طول سیم 70 سانتی متر

به منظور استفاده در دستگاه های تستر:

مادگی Q1160-3W برای پوگوپین

9,000 تومان

مادگی Q1160-3W منطبق با پوگوپین های سری O1160 به منظور استفاده در دستگاه های تستر:

https://aniroot.com/product/o1160-h4

مادگی Q1160-2W برای پوگوپین

9,000 تومان

مادگی Q1160-2W منطبق با پوگوپین های سری O1160 به منظور استفاده در دستگاه های تستر:

https://aniroot.com/product/o1160-h4