«در قدم اول، گروه مهندسی-بازرگانی آنی روت ، به عنوان یک مشاور از تهیه و تامین قطعات تا طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی در کنار شماست»

یکی از دغدغه های مهم این روزهای صنعت الکترونیک کشور عدم ورود متخصصین در حوزه تامین قطعات و خدمات مشاوره ای در این رابطه میباشد.

گروه مهندسی-بازرگانی آنی روت در سال 1400 با تکیه بر نیروی های متخصص و بنیانگذاران خود که در حوزه های مشاوره، طراحی و تولید سیستم ها و محصولات الکترونیکی طی دو دهه گذشته مشغول به فعالیت بوده اند، شکل گرفته و در این راستا خدمات مختلفی را ارائه می نماید.

این مجموعه در راستای وظیفه اجتماعی اش اقدام به تالیف مقالات متعددی در حوزه های فنی و مهندسی نموده است و در این راه از توانمندی و حمایت های سایت سیسوگ کمال تشکر را داریم.