درباره آنی روت:

یکی از دغدغه های مهم این روزهای صنعت الکترونیک کشور عدم ورود متخصصین در حوزه تامین قطعات و خدمات مشاوره ای در این رابطه میباشد.

مجموعه مهندسی آنی روت در سال 1400 با تکیه بر نیروی های متخصص و بنیانگذاران خود که در حوزه های مشاوره، طراحی و تولید سیستم ها و محصولات الکترونیکی مشغول هستند، شکل گرفته  و سعی خواهد نمود خدمات مناسبی را در این عرصه ارائه نماید.